RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA ASOCIAŢIEI ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE ÎN ANUL 2022

Activitatea Asociaţiei Bethesda-Cămin pentru persoane vârstnice în anul 2022 a urmărit realizarea
obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare pentru perioada 2017-2022.
În furnizarea serviciilor sociale s-au respectat atât standardele minime de calitate cât şi standardele
specifice unui cămin pentru persoane vârstnice.
Raport de activitate:
În cursul anului 2022 asistaţii căminului pentru persoane vârstnice, Ilișești au beneficiat de următoarele
servicii sociale:
Asistenţă psihologică:
-persoanele vârstnice sunt consiliate în mod constant de psiholog și asistent social, având prioritate cei
care prezintă nevoi mai urgente, fiind realizate fișe de consiliere socială și psihologică în acest sens
Asistenţă medicală şi îngrijire:
-În cursul anului 2022, mai mulţi beneficiari s-au bucurat de serviciile medicale suplimentare, dintre care:
-o parte dintre beneficiari au fost duși la neurolog, cardiolog și medic psihiatru pentru diagnosticare și
tratament
-beneficiarii au fost duşi la medici specialişti ori de câte ori a fost nevoie, iar medicamentele au fost
oferite la timp
-starea de sănătate este monitorizată periodic, în registrul medical, fiind notificate următoarele date: date
referitoare la starea de sănătate, nivelul tensiunii arteriale, a glicemiei (dacă este cazul), medicația
administrată, fișa de monitorizare servicii medicale, planul de recuperare/reabilitare funcțională și
neuropsihică, etc
-o parte dintre beneficiari au fost consultați la Spitalul Judeţean Suceava și Policlinica Bethesda pentru
investigaţii medicale suplimentare
-cabinetul medical este dotat cu următoarele dispozitive medicale: aparat de oxigen, tensiometru, aparat
glicemic, pulsoximetru medical, cadru mobil, pliabil, scaune rulante, saltea antiescare, pat reglabil, aparat
de masaj terapeutic și de relaxare, trusă medicală, medicamente pentru diferite afecțiuni, dispozitive
pentru incontinență urinară, inhalatoare, proteză auditivă, echipamente și dispozitive medicale (măști,
mănuși, combinezoane, halate de unică folosință)
-beneficiarilor le-a fost asigurată igiena şi îngrijirea corporală permanentă, beneficiind de ajutor pentru
igiena corporală, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior
-ajutor pentru prepararea hranei, facilitarea deplasării în exterior, companie, etc
-personalul căminului realizează supravegherea permanentă a beneficiarului aflat în stare terminală,
asigură servicii medicale și tratament corespunzător, inclusiv medicație pentru terapia durerii, iar pentru
beneficiarii aflați în stare ale căror paturi se află în dormitoare comune, căminul amplasează paravane
despărțitoare.
-asigurarea unei îngrijiri socio-medicale corespunzătoare, ținându-se cont de diagnostic și de
particularitățile fiecărui caz în parte, conform planului individual de intervenție și a fișei socio-medicale
-monitorizarea în scop preventiv a stării de sănătate, evaluarea și adaptarea regimului alimentar conform
indicațiilor medicale
-servicii de menținere a sănătății în baza evaluării/reevaluării nevoilor individuale și administrarea
medicației în baza prescripțiilor medicale cu respectarea normelor legale în vigoare
Hrana:
-hrana este asigurată în concordanţă cu nevoile şi preferinţele personale, alimentaţia fiind sănătoasă,
hrănitoare şi adaptată nevoilor legate de dietă
-hrana se prepară zilnic în bucătăria unității, asigurându-se 3 mese principale ca meniu și 2 gustări

-meniul este diversificat și este întocmit săptămânal de către medicul nutriționist, ținându-se cont de
preferințele beneficiarilor
-căminul dispune de bucătărie proprie şi un oficiu dotat cu o plită dublă, aparatura etectrocasnică, veselă,
mobilier adecvat, pentru situaţii deosebite masa se poate servi şi în dormitorul asistatului, dacă starea
medicală a acestuia nu-i permite deplasarea
-unitatea este dotată cu o microfermă care asigură produse din carne proaspete și de calitate
Activităţi sociale şi culturale:
-În cursul anului 2022 la unitatea noastră s-au organizat diferite activităţi în cadrul căminului împreună cu
personalul calificat, au fost pregătite mese festive cu ocazia zilelor de naştere
-s-a oferit consiliere spirituală de preoţi sau pastori, respectându-se credinţa şi dorinţa fiecăruia
Activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber:
-beneficiarii au la dispoziţie bibliotecă, televizoare, aparate radio, computer, ziare şi reviste, bicicletă
fitness, şah, table, etc
-deplasarea în aer liber, efectuarea de drumeţii, inter-relaţionarea cu localnicii
-diverse activități la terasele foișor din curtea unității
Legătura cu familia:
-beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să menţină în mod constant legătura cu familia sau cu prietenii prin
telefon, vizite
ACTIVITĂŢI PLANIFICATE ŞI REALIZATE:
-au fost încheiate sau reînnoite diverse parteneriate care au vizat dezvoltarea de proiecte împreună :
-Școala Gimnazială ,,Simion Florea Marian”-loc. Ilișești, jud. Suceava, colaborare, ce presupune realizarea
de activități de voluntariat din partea elevilor școlii și a cadrelor didactice, pentru a veni în sprijinul
beneficiarilor din cadrul căminului
-S.C. KILLER SRL-contract de sponsorizarea, ce constă în oferirea de produse și preparate din carne
-de asemenea, au fost reînnoite unele contracte de colaborare cu diferiți medici și specialiști
-beneficiarii independendenți au participat la diferite activități de grădinărit (schimbarea florilor ofilite și
plantarea altor noi, săpat și udat rondul de flori), activități de menținere și refacere a abilităților de
autoservire și autogospodărire, activități de curățenie în curtea unității, au participat la activități de grup
pentru stimulare cognitivă (șah, remmy, cărți, table, etc) au ajutat la așezat lemne în magazie sau au
participat la pregătirea zarzavatului pentru iarnă.
-de asemenea, sunt organizate sesiuni lunare/bilunare, de informare a persoanelor asistate, pe diferite
teme: activitatea curentă a centrului, informare privind planul de urgență, informare privind ghidul
beneficiarului, carta drepturilor beneficiarului, a tipurilor de abuz, modalitățile de identificare și sesizare a
eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant, formularea de sesizări și reclamații, activități
privind un stil de viață sănătos, educație pentru sănătate, etc.
-lunar, sunt organizate sesiuni de consiliere în grup și individuale, pe diferite teme: menținerea unui stil de
viață sănătos, participarea activă la diverse activități
-au fost reevaluate toate dosarele beneficiarilor, care cuprind următoarele documente: cererea de
internare, hotărârea de admitere, contractul de furnizare servicii, angajamentul de plată, documente de
venit, acte de identitate, ancheta socială, acordul beneficiarului privind prelucrarea datelor cu caracter
personal, plan individualizat de asistență și îngrijire, plan de intervenție, fișă de evaluare/reevaluare
individuală, fișă de monitorizare servicii, fișă de reevaluare a stării de sănătate, fișă de consiliere socială și
psihologică, fișă de evaluare socio-medicală (geriatrică), evaluare psihologică.
-au fost intocmite și aplicate tuturor beneficiarilor chestionare de măsurare a gradului de satisfacție a
beneficiarilor, chestionare privind identificarea și semnalarea cazurilor de abuz și neglijență.
-a fost revizuit manualul de proceduri, care cuprinde: procedura de admitere, procedura de încetare
servicii, procedura privind suspendarea acordării serviciilor, procedura privind asistența persoanelor în
stare terminală sau în caz de deces, procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor
de abuz și neglijență, procedura privind măsurarea gradului de satisfacție al beneficiarilor, procedura
privind sesizările și reclamațiile.
-au fost completate la zi, toate registrele, și anume: registru de evidență beneficiari, registru de evidență a
programelor de recuperare/reabilitare funcțională, registru de evidență a ieșirilor/deceselor
beneficiarilor, registru de perfecționare a personalului, registru de informare a beneficiarilor, registru de

procese verbale a comisiei de admitere în unitate, registru de notificarea incidentelor deosebite, registru
privind protecția împotriva abuzurilor și neglijării, registru de evidență a dosarelor personale ale
beneficiarilor arhivate.
-săptămânal, pe baza unui program prestabilit, beneficiarii participă la terapii de recuperare și reabilitare
funcțională și neuropsihică în scopul menținerii sau ameliorării autonomiei funcționale a beneficiarului
-au fost organizate sesiuni de intruire a personalului privind cunoașterea și combaterea formelor de abuz
și neglijare, cunoașterea procedurilor utilizate în unitate, etc
-beneficiarii care se pot deplasa s-au implicat în diverse activități la microferma unității, au participat la
activități de grădinărit : plantarea de flori, săpat și udat rondul de flori, au participat la activități de
menținere și refacere a abilităților de autoservire și autogospodărire, activități de curățenie în curtea
unității
-beneficiarii au sărbătorit ,,Ziua Unirii Principatelor Române,, servindu-se suc și tort și intonând hora unirii
-participarea la grătare, în aer liber, cu toți beneficiarii, atunci când vremea a fost prielnică
-cu ocazia zilei de 1 și 8 Martie s-au oferit mărțișoare beneficiarilor iar doamnele din unitate au fost
felicitate și au primit flori
-s-a realizat curățenia de Paști și a pregătirilor necesare acestei mari sărbători (oua, miel, cozonac, pască,
sarmale, etc)
-au fost realizate grătare în aer liber
-o parte din beneficiari au cules plante pentru ceai
-cu ocazia diferitelor sărbători ( Sf. Andrei, Sf. Dumitru, Sf. Maria, Sf. Petru și Pavel, Sf. Gavril și Mihail, Sf.
Ioan, etc) au fost sărbătoriți cei în cauză, servindu-se suc și tort
-discuţii cu beneficiarii din cămin pe diverse teme şi instruirea lor cu privire la regulamentul de ordine
interioară, codul etic ,carta drepturilor, manualul de proceduri, etc

 • efectuarea curăţeniei la rondul de flori, prin plivirea straturilor,curăţarea pavajului în curte
  -participarea la masa de Crăciun împreună cu beneficiarii și personalul de serviciu
  -decorarea căminului cu instalaţii electrice, ghirlande, pom, etc cu ocazia Sărbătorii Crăciunului
  -consiliere spirituală oferită de preoţi sau pastori, respectându-se credinţa şi religia fiecăruia
  -pregătirea produselor pentru toamnă: zarzavat, murături, dulceţuri, etc
  -participarea şi iniţierea câtorva beneficiari la diferite jocuri recreative (table, şah)
  ACTIVITĂŢI NEPLANIFICATE ŞI REALIZATE:
 • consultații de specialitate a câtorva beneficiari la Spitalul Județean Suceava, Policlinica Bethesda
  -s-au achiziţionat lenjerii, haine, mobilier, acolo unde a fost cazul
  -participarea la slujba de înmormântare în cazul decesului unor beneficiari
  -în cazul celor decedați și care nu aveau familii, unitatea a pregătit toate demersurile necesare
  înmormântării și s-a ocupat de funeralii, iar în situația celor cu familii, acestea au fost ajutate cu
  pregătirile, o parte din personalul căminului participând la serviciile de înmormântare.
  Principiile care au stat la baza furnizării serviciilor sociale în cămin sunt următoarele:
   Respectarea drepturilor şi a demnităţii asistaţilor
   Asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor vârstnice
   Asigurarea dreptului de a alege
   Abordarea individualizată şi centrarea pe persoană
   Participarea persoanelor asistate la luarea deciziilor în ceea ce le priveşte
   Cooperarea şi parteneriatul cu alte instituţii publice sau private în vederea îmbunătăţirii
  serviciilor oferite
   Confidenţialitatea
   Combaterea abuzului asupra asistaţilor
   Nediscriminarea şi egalitatea de şanse
  Cu o capacitate de 38 de locuri, Căminul pentru persoane vârstnice din comuna Ilişeşti, judeţul
  Suceava, a furnizat servicii sociale unui număr de 66 de persoane în anul 2022 dintre care 38 beneficiari
  au fost constanți, 12 beneficiari au decedat, 12 beneficiari au venit în cămin, 4 persoane au plecat acasă,
  la cerere, sau în alte instituții de profil. Căminul a funcționat întreaga perioadă  la  capacitatea maximă.
  Beneficiarii provin din 4 judeţe şi anume: Suceava, Iaşi, Constanţa, Bacău. La acest moment, pe lista de 
  aşteptare se află un număr de 24 cereri în așteptare.

Serviciile au fost furnizate de către o echipă pluridisciplinară formată din oameni sensibili,
harnici şi responsabili, angajaţi cu contract de muncă sau activând pe bază de voluntariat. Structura de
personal cuprinde: președinte, administrator, contabil, medic de familie, medic diabet, nutriție și boli
metabolice, medic psihiatru, asistent social, psiholog, kinetoterapeut, 5 asistente medicale, două
bucătărese, 6 infirmiere/îngrijitoare, 4 paznici, angajaţi cu contract de muncă si de voluntariat.
S-au realizat fișe de consiliere psihologică și socială, planuri de integrare socială, s-au aplicat
chestionare privind analiza gradului de satisfacție al beneficiarilor, chestionare de identificare a diferitelor
forme de abuz, au fost consiliați anumiți membri ai unor familii pentru soluționarea diverselor probleme și
pentru creșterea calității vieții persoanei vârstnice, au fost realizate ședințe lunare cu beneficiarii și cu
angajații unității pe diverse teme.
În mod constant, s-a acordat atenție implicării beneficiarilor în toate activitățile desfășurate în
cămin: de la elaborarea planului de intervenție, luarea deciziilor în ce privește organizarea activităților la
menținerea ordinii și a curățeniei, pregătirea meniului de sărbători, participarea la diverse activități de
petrecere a timpului liber, participarea beneficiarilor la ședințele lunare organizate în unitate.
S-a păstrat legătura telefonic, în mod constant, cu familiile sau prietenii beneficiarilor. A fost
facilitată, de asemenea, comunicarea beneficiarilor cu familiile si apropiaţii.
Accesul personalului de specialitate la cursuri şi seminarii pe tema îngrijirii persoanelor vârstnice,
s-a realizat on-line.
În unitate am reuşit, în mare măsură, să dezvoltăm o atmosferă de familie, în care personalul şi
beneficiarii au relaţii bazate pe respect reciproc, încredere şi empatie.
În ce priveşte informarea opiniei publice şi a factorilor interesaţi despre activitatea ce se
desfăşoară în cămin: a fost îmbunătățit site-ul unității, există pagină proprie de Facebook, au fost
redactate pliante ce cuprind o prezentare generală a unității, scopul, serviciile oferite, facilități, etc, am
transmis rapoarte de activitate, am primit vizite de la şi am făcut vizite la unităţi de profil din zonă şi am
împărtăşit din experienţa noastră celor interesaţi în a începe proiecte similare.

Președinte,
Gabriela Pușcașu

Asistent social,
Ciocan Angela