Author: Ovidiu Forgaci

  • RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA ASOCIAŢIEI ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE ÎN ANUL 2022

    Activitatea Asociaţiei Bethesda-Cămin pentru persoane vârstnice în anul 2022 a urmărit realizareaobiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare pentru perioada 2017-2022.În furnizarea serviciilor sociale s-au respectat atât standardele minime de calitate cât şi standardelespecifice unui cămin pentru persoane vârstnice.Raport de activitate:În cursul anului 2022 asistaţii căminului pentru persoane vârstnice, Ilișești au beneficiat de următoareleservicii sociale:Asistenţă psihologică:-persoanele…

  • Raport privind activitatea in anul 2021

    ACTIVITATEA ASOCIAŢIEI ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE Activitatea Asociaţiei Bethesda – Cămin pentru persoane vârstnice în anul 2021 a urmărit realizarea obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare pentru perioada 2016-2021. În furnizarea serviciilor sociale s-au respectat atât standardele minime de calitate cât şi standardele specifice unui cămin pentru persoane vârstnice. În cursul anului 2021 asistaţii căminului…